Що таке інвестиційний фонд?

Інвестиційний фонд (далі фонд) — це колективне вкладення грошових коштів певної кількості інвесторів. Гроші інвестуються в акції, облігації, інструменти фінансового ринку, інші цінні папери (далі ЦП). Цей підбір інвестиційних коштів зветься інвестиційним портфелем фонду.

Активи фонду – це сукупність майна, корпоративних прав і вимог, які сформовані за рахунок грошових коштів інститутів спільного інвестування. Після певного періоду часу активи фонду постійно змінюються (зростають або спадають) за рахунок:

  • отримуваного прибутку;
  • прибутку або збитку (продаж фондом інвестиційних коштів);
  • зміни вартості інвестиційних коштів;
  • нових внесків;
  • повернення інвесторами коштів, що їм належать.

Майно фонду пропорційно належить всім учасникам фонду згідно кількості куплених ними сертифікатів. Майно фонду і майно компанії, що управляє, — окремі. Гроші інвесторів потрапляють на рахунок фонду, а не управляючої компанії. Інвестиційний фонд може бути приватним, тобто, розмістити свої цінні папери серед визначеного заздалегідь кола осіб або однієї особи. Структура активів таких фондів повністю відповідає політиці й тактиці вкладень учасників такого фонду і може бути для них прийнятно ризикованою.

Фонди орієнтовані на широке коло осіб, тобто публічні, мають нормативні обмеження структури своїх активів. Мета таких обмежень - зниження ризиків втрат.

Окрім того, Інвестиційний фонд є і найбільш прозорим фінансовим інструментом, оскільки його діяльність жорстко контролюється державою.

Ставши учасником Інвестиційного фонду, Ви отримуєте можливість користуватися послугами професійної команди Компанії з управління активами, а це означає:

  • Вам не доведеться занурюватися в деталі котирувань, індексів та інших реалій фондового ринку, тобто відволікатися від Вашої справи, Вашого бізнесу, ризикуючи закинути його.
  • Вам не доведеться самостійно вибудовувати інфраструктуру, необхідну для роботи на фондовому ринку.
  • Вам не доведеться вивчати стани ринку нерухомості, землі, золота, постійно аналізувати і співставляти відсоткові ставки й надійність банків.
  • Вам не доведеться щодня, щогодини приймати самостійні рішення про купівлю-продаж Ваших акцій та інших активів.

Все це замість Вас робитимуть професіонали – Компанія з управління активами.

Професійні керівники фондів приймають інвестиційні рішення, оптимальні в співвідношенні «ризик-прибутковість»

Ставши учасником Інвестиційного фонду, Ви отримуєте право на повне й глибоке розкриття інформації про діяльність Фонду, вартість і структуру його активів і, відповідно, про збільшення своїх прибутків.

Захист прав інвесторів забезпечений суворим контролем з боку держави, Комісією з цінних паперів і фондового ринку (нормативне забезпечення, реєстраційні функції, аналіз і контроль звітності фондів, регулярні перевірки діяльності КУА).